Bestyrelsen

Formand Tina Beierholm

Nestformand Egon Refsgaard

Kasserer Tove Beierholm

Referant Line Thomsen

Menigt medlem Jens Bresling